• Hợp pháp hóa lãnh sự
    Trong một số trường hợp chúng ta được yêu cầu phải hợp pháp hóa các giấy tờ cá nhân liên quan để thực hiện khai báo với các cơ quan có thẩm...
  • Công chứng bản dịch
    Về mặt pháp lý, để có giá trị như các giấy tờ gốc khác khi trình lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền, bản dịch của các giấy tờ...
  • Sao y bản chính
    1) Khái niệm Sao y bản chính Sao y bản chính là việc sao chụp, chép lại một tài liệu, văn bản gốc trung thực về nội dung có sự nhận thực của cơ quan nhà...