• Hợp pháp hóa lãnh sự
    Trong quá trình chuẩn bị các hồ sơ để đi học tập, công tác, xuất khẩu lao đông hoặc định cư tại nước ngoài chắc ai cũng cần làm các hồ sơ liên...
  • Công chứng bản dịch
    Về mặt pháp lý, để có giá trị như các giấy tờ gốc khác khi trình lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền, bản dịch của các giấy tờ...
  • Sao y bản chính
    1) Khái niệm Sao y bản chính Sao y bản chính là việc sao chụp, chép lại một tài liệu, văn bản gốc trung thực về nội dung có sự nhận thực của cơ quan nhà...