Phiên dịch song song

  • Phiên dịch song song
    Phiên dịch song song hay còn gọi là phiên dịch cabin là loại hình phiên dịch thường được sử dụng trong các hội thảo, hội nghị quốc tế với quy mô lớn....

Thông báo