Công chứng bản dịch

  • Công chứng bản dịch
    Về mặt pháp lý, để có giá trị như các giấy tờ gốc khác khi trình lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền, bản dịch của các giấy tờ...

Thông báo